ClassLoader

#How to use ###Load class

var loader = new ClassLoader(new Symbol('my.lib'), new Symbol('ClassName'));

###Set or get value (getter \& setter)

// set value
loader.fields[new Symbol('setterName')].set("val");

// get value
var val = loader.fields[new Symbol('setterName')].get();

###Invoke method

// invoke without parameter
loader.methods[new Symbol('methodName')].invoke();

// invoke with positional parameter
loader.methods[new Symbol('methodName')].invoke(["val_1", 2]);

// invoke with named parameter
loader.methods[new Symbol('methodName')].invoke([], {
    #params: []
});

Libraries

apetheory.class_loader